در طرح تخفیفی نوروز تخفیف تا سقف ۵۰  درصد  برای ثبت نام  ویدیوهای ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل  در نظر گرفته شده است که تا ۷ فرردین قابل استفاده است.


 برای دریافت اطلاعات و ثبت نام روی عنوان هر دوره کلیک کنید(یا لینک اختصاری را در آدرس بار مرور گر خود وارد کنید) 

 

 ۱. پکیج درس و تست + نکته و تست + جمع بندی ۱۹۰ ساعتی ریاضی عمومی ۱ و ۲ 

 

لینک اختصاری پکیج درس و نکته و جمع بندی : https://b2n.ir/pa1402

   

۲. ویدیوهای کلاس درس و تست ۱۱۵ ساعتی ریاضی عمومی&n