زمان شروع كلاسهاي ويژه رياضي عمومي ۱و۲ كه انحصارا در موسسه پژوهش برگزار مي گردند به شرح زير است:


گروه اول :  ۵ شنبه ۱۳ آبان (ساعت ۷:۳۰ الي ۱۱:۴۵) 

گروه دوم :   ۵ شنبه ۲۰ آبان (ساعت ۱۲:۱۵ الي ۱۶:۳۰)

محل تشكيل كلاس  دانشكده مكانيك دانشگاه خواجه نصير(ميدان ونك-خيابان پرديس) خواهد بود.

تذكر۱ : گروه اول در روزهايي كه با آزمون پژوهش تداخل داشته باشد(۵ و ۲۶ آذر و ۱۰ دي) تشكيل نمي گردد و به جاي كلاسهايي كه همزمان با آزمون لغو شده اند در تاريخ هاي ۳۰ آبان و ۸آذر و ۲۷ آذر (تعطيلات رسمي) از ساعت ۷:۳۰ الي ۱۲:۱۵ كلاس فوق العاده خواهيم داشت.
تذكر ۲ : گروه دوم  در تاريخ هاي ۳۰ آبان و ۸آذر و ۲۷ آذر (تعطيلات رسمي) از ساعت ۱۱:۴۵ الي ۱۶:۳۰  كلاس فوق العاده خواهد داشت.(اما در روزهاي برگزاري آزمون پژوهش كلاس كنسل نخواهد شد)

براي اطلاع از مطالبي كه براي جلسه اول كلاس بايد پيش مطالعه كنيد به صفحه اول سايت مراجعه نماييد.