بودجه بندي سوالات مطرح شده در كنكور ارشد رشته هاي مختلف در دروس معادلات و رياضي به روز رساني شده است. به منوي "بودجه بندي سوالات كنكور" در صفحه اول سايت مراجعه نماييد.