جامعترين كلاسهاي رياضي عمومي و معادلات ديفرانسيل(دوره ويژه درس و تست) براي كنكور كارشناسي ارشد و دكتري سال جاري در ترم تابستان ۹۳   براي رشته عمران   انحصارا در گروه آمورشي عمران پايه و براي ساير رشته ها(MBA ، سيستم، مكانيك، مواد، رياضي؛ نقشه برداري؛ علوم كامپيوتر و .....) انحصارا در موسسه  پژوهش برگزار مي شود.

براي دريافت برنامه كلاسهاي  كليه دروس موسسه پژوهش و گروه آموزشي عمران پايه بر روي عنوان رشته كليك نماييد.

   برنامه رشته عمران در تابستان ۹۳

   برنامه رشته MBA در تابستان ۹۳

  برنامه رشته صنايع(سيستم) در تابستان ۹۳


  الف) رياضي عمومي  ۱و۲ ( دوره  ۹۴+۱۲+۲۴ ساعتي +جزوه كلاسي به صورت رايگان +تخفيف ويژه  هفتگي )

                                         

                                          

                                     

                                             

طول دوره  ۹۴+۱۲+۲۴ ساعت( كه دوره  ۹۴ ساعتي آن شامل تدريس مطالب درسي مورد نياز  و بيان نكات لازم براي كنكور به همراه حل تست هاي كنكور براي تفهيم بيشتر مطالب)  و شامل ۲۲  جلسه است و در هر هفته ۲ جلسه(و هر جلسه ۴ ساعت و ۱۵ دقيقه) برگزار مي شود و برنامه  دوره ۹۴ ساعتي  آن به شرح زير است.

گروه اول :سه شنبه  و چهارشنبه ۷:۳۰ الي ۱۱:۴۵  

گروه دوم : پنجشنبه و جمعه  ۷:۳۰ الي ۱۱:۴۵ 

گروه سوم : پنجشنبه و جمعه   ۱۲ الي ۱۶:۱۵

گروه چهارم :  شنبه ها ۱۲:۱۵  الي ۱۶:۳۰ و  يكشنبه ها ۷:۳۰ الي ۱۱:۴۵

تذكر ۱: دوه ۱۲ ساعتي كه ويژگي انحصاري  موسسه پژوهش  و گروه آموزشي عمران پايه است شامل حل تست در زمان نزديك به كنكور (و متمايز از كلاس ۵۲ ساعتي نكته و تست) است كه توسط استاد آقاسي انجام ميشود  و شركت در ان براي كليه دانشحويان كلاس ويژه  رياضي پژوهش  و عمران پايه رايگان  است.

 تذكر ۲: دوره ۲۴ ساعتي كه يكي ديگر از ويژگيهاي انحصاري موسسه پژوهش  و گروه اموزشي عمران پايه خواهد بود همزمان با كلاسهاي تابستان و با نظارت و تاييد  استاد آقاسي  توسط يكي از رتبه هاي برتر كنكور انجام شده و شامل حل تمرين و رفع اشكال خواهد بود و برنامه آن توسط موسسه پس از شروع كلاسها  اعلام ميشود و شركت در ان براي كليه دانشحويان كلاس ويژه رياضي پژوهش  و عمران پايه رايگان است.

 تذكر۳: زمانهاي بالا براي هر دو موسسه پژوهش و گروه عمران پايه يكسان است و بنابراين كلاسها در يك محل(محيط استاندارد دانشگاهي) برگزار ميشود. اما ثبت نام عمراني ها از طريق گروه آمورشي عمران پايه و ساير رشته ها از طريق موسسه پژوهش انچام ميشود.

تذكر ۴: شروع كلاسهاي ترم تابستان  اواسط  تيرماه  است كه زمان دقيق آن از طريق موسسه و سايت به دانشجويان اعلام ميشود.

 


 

   قوانين موسسه پژوهش  و گروه آمورشي عمران پايه براي تخفيفات  رياضي عمومي:

اين  موسسه براي هر يك از كلاسهاي درس و تست رياضي و نكته و تست رياضي (مانند هر موسسه ديگري) يك قيمت به عنوان تعرفه ثبت نام در سال جاري خواهد داشت.

 • درصد تخفيف شما در هر هفته نسبت به تعرفه موسسه  برابر  تعداد هفته هاي بافيمانده تا شروع كلاسها ي  ترم پاييز خواهد بود و لذا دانشجويان با هر هفته ثبت نام زودتر از  يك  درصد تخفيف بيشتر در دوره درس  و تست رياضي عمومي  بهره مند ميشوند.  به عنوان مثال براي ثبت نام در هفته اول ارديبهشت ۲۵ درصد و براي ثبت نام در هفته سوم  ارديبهشت ۲۳ درصد تخفيف براي درس  و تست رياضي عمومي (نسبت به تعرفه اعلام شده براي قيمت كلاس درس و تست) خواهيد داشت
 • با ثبت نام همزمان پك رياضي(دوره درس و تست رياضي+نكته و تست رياضي)   تخفيف ديگري هم   نسبت  به مجموع تعرفه قيمت كلاس درس+كلاس نكته و تست به شما تعلق ميگيرد و علاوه بر آن  با هر هفته ثبت نام زودتر از يك  درصد تخفيف بيشتر نسبت به تعرفه ثبت نام همزمان رياضي و نكته و تست بهره مند ميشويد.   به بيان ديگر ثبت نام همزمان رياضي و نكته و تست  در هر هفته زودتر باعث ميشود، شما دو تخفيف مجزا داشته باشيد:

                 1. در كلاس درس و تست رياضي عمومي:  هر هفته زودتر ثبت نام كردن = يك  درصد تخفيف بيشتر(مثلا هفته اول ارديبهشت ۲۵ درصد تخفيف داد)

                 2.  در كلاس نكته و تست رياضي عمومي(به شرط  ثبت نام همزمان كلاس درس و تست+ كلاس نكته و تست)  مثلا براي هفته اول ارديبهشت ۵۳ درصد تخفيف براي كلاس نكته و تست به شرط ثبت نام همزمان خواهيد داشت.

 تذكر:  توضيجات بالا فقط تخفيفات ارائه شده توسط موسسه براي رياضي يا نكته و تست آن است و  موسسه  مي تواند علاوه بر اين موارد در صورت ثبت نام كليه دروس يا چند درس  در يك رشته با هم، موسسه تخفيفات ديگري نيز در نظر بگيرد.                 


  توضيح براي كلاس نكته و تست:

كلاس نكته و تست  در سال ۹۳  يك دوره ۵۲ ساعتي(براي دانشحويان كليه آموزشگاه ها) است(كه اشتراكي با دوره ۱۲ ساعتي ويژه براي دانشجويان پژوهش  و عمران پايه ندارد) كه در دو ترم پاييز(شروع اوايل آبان) و زمستان(شروع اوايل ديماه و به صورت فشرده) برگزار ميشود و هدف آن مرور نكات مهم و كليدي و بيان روشهاي تستي براي حل برخي سوالات  و بالا بردن قدرت و مهارت  و سرعت حل سوالات در قالب حل تست(حل سوالات هدفمند موجود در جزوه تست كه يك هفته قبل از شروع دوره نكته و تست  به صورت  رايگان  در اختيار دانشجويان قرار خواهد گرفت)  و مكملي براي دوره جامع درس و تست رياضي ميباشد.  

 


 

 تذكر : براي شركت در كلاسهاي رياضي عمومي كه اواسط  تيرماه آغاز مي شود شما به جلد اول كتابهاي رياضي عمومي 1 و2 (ويرايش سوم، انتشارات نگاه دانش) نياز داريد. كه ميتوانيد آنرا با تخفيف از موسسه دريافت نماييد. ضمنا در اول تيرماه برنامه دقيق مطالبي كه براي جلسه اول بايد پيش مطالعه نماييد در سايت قرار داده مي شود. 

                                     


 ب)معادلات ديفرانسيل(+تخفيف ويژه ماهانه:::: ۳۰ درصد تخفيف تا ۱۵ ارديبهشت )

طول دوره ۴۲ ساعت (شامل تدريس مطالب درسي مورد نياز  و بيان نكات لازم براي كنكور به همراه حل تست هاي كنكور براي تفهيم بيشتر مطالب)در طي 10 جلسه ( ۲ جلسه ۴ ساعته و ۸ جلسه ۴ ساعت ۱۵ دقيقه اي )  برگزار مي شود و برنامه آن به شرح زير است:

           شنبه  ۱۶:۴۵ الي ۲۱(در ماه مبارك رمضان ۱۶:۴۵ تا ۲۰:۴۵)

 

 تذكر ۱.ز مان هاي بالا براي هر دو موسسه پژوهش و گروه آمورشي عمران پايه يكسان است و بنابراين كلاسها در يك محل(محيط استاندارد دانشگاهي) برگزار ميشود. اما ثبت نام عمراني ها از طريق گروه آمورشي عمران پايه و ساير رشته ها از طريق موسسه پژوهش انچام ميشود.

 تذكر 2: شروع كلاسهاي ترم تابستان  اواسط  تيرماه  است كه زمان دقيق آن از طريق موسسه و سايت به دانشجويان اعلام ميشود.

تذكر 3: براي شركت در كلاسهاي معادلات ديفرانسيل  كه اواسط  تيرماه آغاز مي شود شما به جلد اول كتاب معادلات ديفرانسيل  (ويرايش دوم، انتشارات نگاه دانش) نياز داريد. ضمنا در اول تيرماه برنامه دقيق مطالبي كه براي جلسه اول بايد پيش مطالعه نماييد در سايت قرار داده مي شود.

                        

                          


 آنچه اين كلاسها را از دوره هاي مشابه در آموزشگاهها متمايز مي كند عبارتند از:

 • ۱۲ ساعت حل تست رايگان (در درس رياضي عمومي)توسط استاد آقاسي در زمان نزديك به كنكور
 • ۲۴ ساعت كلاس حل تمرين و رفع اشكال (دردرس رياضي عمومي)توسط يكي از رتبه هاي برتر همزمان با دوره تابستان تحت تاييد و نظارت استاد آقاسي
 • دريافت جزوه كلاس رياضي عمومي  به صورت رايگان
 • بهره مندي از  كلاسهاي قوي ترين  كادر كلاسي در ساير دروس براي رشته هاي MBA و  صنايع و عمران
 • كيفيت بالاتر نسبت به ساير موسسات
 •  هزينه پايين تر آن نسبت به اغلب موسسات
 • برگزاري كلاسها در محيط  استاندارد دانشگاهي
 • برخورداري از تخفيفات ماهانه  يا هفتگي ثبت نام
 • برخورداري از تخفيف ويژه براي  ثبت نام در كلاس  نكته و تست رياضي عمومي (در صورت ثبت نام همزمان درس رياضي + نكته)
 • بيشترين تعداد گروه اعلام شده براي كلاس(كه قدرت انتخاب بيشتري به دانشجو مي دهد)
 • دريافت جلد اول و دوم كتابها ي  رياضي  عمومي  و  معادلات ديفرانسيل  با تخفيف(از موسسه)

 


    اين دوره براي چه رشته هايي است؟

اين دوره براي رشته هاي زير در نظر گرفته شده است:

1) رشته هاي مختلف فني مهندسي مانند مهندسي صنايع(گرايش سيستم بهره وري و سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي)- عمران-مكانيك- مواد - نقشه برداري- معدن - نفت- نساجي , مكاترونيك و .....................
2) رشته مديريت اجرايي MBA
3) رشته هاي مختلف علوم پايه مانند : رياضي- علوم كامپيوتر- ژئوفيزيك- فلسفه علم- علوم دريايي(فيزيك دريا)
4) كنكور دكتري براي رشته هاي مختلف


براي اطلاع از هزينه ها و نحوه ثبت نام  و برنامه كلاسهاي هر رشته به آموزشگاه پژوهش   مراجعه نماييد.

آدرس موسسه پژوهش: ضلع جنوب غربي ميدان وليعصر، جنب سينما قدس، كوچه مينو ، پلاك 132(تلفن : ۸۶۷۴۱-۰۲۱)

 آدرس گروه آمورشي  عمران پايه: خيابان وليعصر، نرسيده به زرتشت، كوچه ناصر، پلاك 23(تلفن: 88933532)