كلاسهاي مرور نكته و تست رياضي عمومي در ترم زمستان   90 انحصاراً در موسسه پژوهش  (22-88933620)  براي كليه رشته ها(عمران و MBA , صنايع، مكانيك و مواد و رياضي و معدن و ...) و از  19 ديماه برگزار ميشود.                

اين دوره 48 ساعت و شامل 8 جلسه 6 ساعتي و فقط در يك گروه برگزار ميشود و برنامه آن به شرح زير است:

   دوشنبه ها ساعت 8 الي 14 از تاريخ 19 ديماه تا 17 بهمن ماه (5 جلسه)

   3 جلسه فوق العاده در روزهاي شنبه 1 بهمن و 8 بهمن و 15 بهمن ساعت 10 الي 16

 ساختار و اهداف كلي دوره مرور نكته و تست

هدف اين دوره مرور و بيان نكات مهم و كليدي براي حل سوالات كنكور در قالب حل تست است.

  • اين دوره براي بالا بردن مهارت تست زني و افزايش سرعت تجزيه و تحليل و حل مساله تنظيم شده است.
  • در اين دور  جزوه تست رايگاني از سوالاتي كه كليه نكات مهم را پوشش دهند در اختيار دانشجويان قرار ميگيرد. (براي دريافت جزوه از روز دو شنبه 5 ديماه  به موسسه پژوهش مراجعه نماييد.)
  • تستهاي اين جزوه به گونه اي مرتب شده اند كه كليه نكات مهم در قالب حل تست مورد بررسي قرار گيرد. تستها در ابتدا به  صورت طبقه بندي(بر اساس سرفصل كتابهاي رياضي 1 و 2 ) و در جلسات پاياني به صورت آزمون و خارج طبقه بندي خواهد بود.
  • دانشجويان قبل از شركت در هر يك از جلسات كلاس بايد مباحث مشخص شده از كتاب را مرور كرده و سپس نسبت به حل سوالات مشخص شده در جزوه اقدام نمايند. در هر جلسه از كلاس؛ تستهاي مشخص شده در جلسه قبل حل شده و نكات آنها ذكر ميگردد.
  • سوالات موجود در جزوه تست   70 درصد سوالات تاليفي(كمي بالاتر از سطح كنكور)  و 30 درصد  منتخب جلد دوم (سوالات نكته دار در بين سوالات كنكور رشته هاي مختلف در سالهاي اخير) است.
  • اين دوره براي دانشجوياني است كه درس رياضي عمومي را يكبار تا قبل از شروع كلاس مرور كرده باشند.(در كلاس درس من يا ساير اساتيد در ترم تابستان يا پاييز شركت كرده اند و يا خود شخصا مطالب را مرور كرده باشند. )
  • لازم نيست دانشجويان شركت كننده در كلاس تستهاي تكميلي يا تستهاي جلد دوم كتابها ي من را قبل از شروع كلاسها حل كنند. اين دوره براي افرادي كه جزوه كلاسي را خوب ياد گرفته و تستها و مثالهاي داخل متن كتاب(تستها و مثالهي قسمت اول هر فصل) را حل نموده اند، ميتواند مفيدباشد.

براي ثبت نام و اطلاع از هزينه كلاس  به آموزشگاه پژوهش (ضلع جنوب غربي ميدان وليعصر؛ جنب سينما قدس، كوچه مينو؛ پلاك 132 تلفن 88933620 ) مراجعه نماييد.