دانشجوياني كه دروس رياضي عمومي و معادلات را در دوره  ويژه درس(دوره 80  ساعتي رياضي عمومي و 35 ساعت معادلات )  در آموزشگاه بينش و پژوهش   يا دوره عادي درس (دوره  66 ساعت رياضي عمومي ) را در  پاييز 1390   (براي كنكور كارشناسي ارشد يا دكتري سال جاري-كنكور 91) در ساير آموزشگاهها  با من ثبت نام كرده اند، قبل از حضور در جلسه اول كلاس، موارد زير را مطالعه نمايند.

الف) عضويت در سايت

در قسمت انتخابها(منوي سمت راست در صفحه اول) منوي (عضويت يا ورود به سايت) فعال شده است كه شما با عضو شدن در سايت امكان دسترسي به  آزمونهاي رايگان سايت(از ديماه)،  دريافت اخبار كنكور، دريافت بودجه بندي دروس رياضي و معادلات در كنكور سالهاي قبل، دريافت آخرين غلطنامه كتابهاي مرجع و   ... را كسب مي كنيد. بنابراين توصيه مي شود حتما در سايت عضو شويد.


   ب) مطالب مربوط به رياضي عمومي

1)  مراجعي كه رياضي عمومي در كليه كلاسها در سال جاري  از روي آنها تدريس مي شوند عبارتند از:

           الف) رياضي عمومي 1 - جلد اول و دوم(ويرايش سوم)، تاليف: مسعود آقاسي(انتشارات نگاه دانش)

            ب) رياضي عمومي 2 - جلد اول و دوم(ويرايش سوم)، تاليف: مسعود آقاسي(انتشارات نگاه دانش)

   براي تهيه كتاب به كتاب فروشيهاي خيابان انقلاب يا انتشارات نگاه دانش ( خ انقلاب-خ 12 فروردين- ساختمان تجاري ناشران- ط2 و2 تلفن 66978114 يا 66978115 يا 66954892) مراجعه نمايند.

توجه: دانشجويان موسسه بينش و پژوهش ميتوانند جلد 1 و 2  هر دو كتاب  را با تخفيف  از موسسه دريافت  نمايند.

توجه مهم:  مطالب درسي از روي جلد اول رياضي 1 و 2 تدريس ميشود  و چون  جلد دوم  اين كتابها شامل سوالات سراسري و آزاد 83 تا 90   در رشته هاي مختلف و دكتراي شريف و اميركبير و بدون طبقه بندي بر حسب موضوع است؛ قبل از پايان يافتن مطالب جلد اول(آخر آذرماه  90) اين كتابها را مورد استفاده قرار ندهيد. راهنمايي لازم در مورد طرز استفاده از جلد دوم در اخرين جلسه كلاس ارائه ميشود.

2) مطالبي كه در جلسه اول تدريس مي شود و توصيه مي شود قبل از حضور در  كلاس براي آمادگي بيشتر آنها را مرور كنيد:

  • براي دوره عادي(نصير ) كه هر هفته يك جلسه 5/5 ساعته خواهيم داشت در جلسه اول فصل 1 و 2 تدريس ميشود.
  • براي دور ويژه (بينش و پژوهش) كه در هر هفته دو جلسه 4 ساعتي(مجموعا 8 ساعت) كلاس خواهيم داشت، در جلسه اول فصل1 و فصل 2  تا صفحه 78(ابتداي مبحث حالت مبهم نمايي) و در جلسه دوم  ادامه مباحث فصل 2 و فصل 3 حداكثر تا ابتداي مشتق مراتب بالا(تا صفحه 142) تدريس ميشود.

انتظار مي رود دانشجويان قبل از حضور در كلاس مطالبي كه در جلسه اول تدريس ميشوند را از روي كتاب مرور نمايند. نيازي نيست در اين مرور مطالب دقيق و كامل خوانده شود يا فرمولها و روابط حفظ شوند. در واقع يك مرور سريع براي ياد آوري مطالب و كسب آمادگي ذهني براي مطالبي كه قرار است در كلاس تدريس شوند كافي ميباشد.

 توضيح مهم.:

فصل اول كتاب رياضي 1  را همواره به عنوان يك مرجع در نظر بگيريد. داشتن اطلاعات كلي از اين فصل  براي فصلهاي بعدي لازم است و نيازي نيست كليه روابط و فرمولهاي اين فصل را حفظ كنيد. روابطي كه اهميت و كاربرد بيشتري در ساير فصلها دارند در انتهاي اين فصل(در صفحه 43 و 44)  و در بخش خلاصه  نكات مهم گرد آوري شده است. در كلاس هم اين فصل(بر خلاف ساير فصول) به طور دقيق تدريس نمي شود و برخي پيش نيازها  در حين حل چندين مثال و تست  مورد بررسي قرار ميگيرند.


  ج) مطالب مربوط به معادلات ديفرانسيل

1) مراجعي كه معادلات ديفرانسيل  از روي آنها تدريس مي شوند عبارتند از:

            معادلات ديفرانسيل - جلد اول و دوم(ويرايش دوم)، تاليف: مسعود آقاسي(انتشارات نگاه دانش)

  براي تهيه كتاب به كتاب فروشيهاي خيابان انقلاب يا انتشارات نگاه دانش ( خ انقلاب-خ 12 فروردين- ساختمان تجاري ناشران- ط2 و2 تلفن 66978114 يا 66978115 يا 66954892) مراجعه نمايند.

توجه: دانشجويان موسسه بينش ميتوانند هر دو جلد  كتاب  را با تخفيف ار  موسسه دريافت نمايند.

 توجه مهم:  مطالب درسي از روي جلد اول معادلات ديفرانسيل  تدريس ميشود  و چون  جلد دوم  اين كتابها شامل سوالات سراسري و آزاد 83 تا 90   در رشته هاي مختلف و دكتراي شريف و اميركبير و بدون طبقه بندي بر حسب موضوع است؛ قبل از پايان يافتن مطالب جلد اول(آخر تابستان 90) اين كتابها را مورد استفاده قرار ندهيد. راهنمايي لازم در مورد طرز استفاده از جلد دوم در اخرين جلسه كلاس ارائه ميشود.

 2) شروع مطالب درسي در كلاس از مباحث جلد اول است. در جلسه اول فصل اول(مقدمات معادلات ديفرانسيل) و فصل دوم (معادلات تفكيك پذير،خطي، برنولي ) تدريس مي شوند. 

انتظار مي رود دانشجويان قبل از حضور در كلاس مطالبي كه در جلسه اول تدريس ميشوند را از روي كتاب مرور نمايند. نيازي نيست در اين مرور مطالب دقيق و كامل خوانده شود يا فرمولها و روابط حفظ شوند. در واقع يك مرور سريع براي ياد آوري مطالب و كسب آمادگي ذهني براي مطالبي كه قرار است در كلاس تدريس شوند كافي ميباشد